Bedenkelijk door Hans Bogers

| 12 februari 2017

Tja verzuchtte het raadslid: de pers gunt ons niet eens de ruimte om in alle rust en zorgvuldigheid de keuze van een nieuwe burgemeester voor te bereiden. Wie is er bij gebaat nu al publiekelijk namen te gaan noemen en suggesties te doen?

“En eigenlijk zou een waarnemend burgemeester niet met de formele sollicitatie voor het burgemeesterschap mee mogen doen,  was een ander raadslid van mening. Omdat hij een streepje voor heeft zouden andere kandidaten mogelijk worden afgeschrikt ook te solliciteren.

En ze hebben gelijk. Als je sommige al dan niet redactionele stukjes in de Opregte Steenwijker Courant leest dan kan je je haast niet aan de indruk onttrekken, dat het Olde Wief haar keuze al heeft bepaald. En dat niet alleen. In zekere zin wordt met de oproep aan de bewoners van Steenwijkerland, of liever: de lezers van de OSC, om zich sterk te maken voor een met name genoemde kandidaat, de vertrouwenscommissie onder druk gezet.  En dat is een bedenkelijke zaak.

Waar we, gelukkig, nog niet het systeem van een gekozen burgemeester kennen, maar hebben gekozen voor een door de Koning benoemde hoogste  bestuurder van de gemeente past de zorgvuldige benoemingsprocedure, waar de vertrouwenscommissie deel van uitmaakt, uitstekend in onze democratische rechtstaat.  Een democratische rechtstaat , die dankzij het steeds verder etterende meer en meer onder druk komt te staan.  Maar ondanks alle stroperigheid zijn zorgvuldige procedures belangrijke wapens tegen dat ongenuanceerde oppervlakkige populisme, tegen dat o zo gevaarlijke gelijk van de vismarkt. Dat de media als hoeders van de waarheid daarbij een onmisbare, informerende en kritische rol kunnen en moeten spelen is ontegenzeggelijk een feit. Maar hoe kun je objectief zijn als je op voorhand al een standpunt hebt ingenomen. Anders gezegd: hoe kun je nog objectief schrijven over de benoeming van een nieuwe burgemeester van Steenwijkerland als je al aan iedereen hebt laten weten, wie jouw favoriet is. De vraag stellen is hem beantwoorden: “Niet dus.” Dat geldt overigens ook in het tegenovergestelde geval. Als de favoriet van de krant niet gekozen wordt.

Nee laten we de zorgvuldige procedures in acht nemen en vertrouwen op een eerlijke uitkomst, waarbij de verworvenheden van onze democratische rechtstaat overeind blijven. Stoor de broedende kip, die vertrouwenscommissie heet, niet en laat haar in alle rust haar bestuurlijke ei leggen.

En wat betreft het vraagteken, dat dat andere raadslid plaatste bij solliciterende waarnemers: dat vraagteken zou bij de evaluatie van de in Steenwijkerland gevolgde benoemingsprocedure zeker aan de orde moeten komen.

Label:

Categorie: Column