Slospraat  10-06-2017.

| 12 juni 2017

Het wordt er niet rustiger op.

Elke maandag de rubriek SLOSpraat. Daarin een samenvatting van wat aan de orde kwam op de lokale radio afgelopen zaterdag.

Het wordt er niet rustiger op hield wethouder Dieke Frantzen de luisteraar voor. Met de voor Steenwijkerland geslaagde transitie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet zijn we nu gekomen in de fase van de transformatie.  De verhuizing van rijk naar gemeente is geslaagd, maar nu is de vraag aan de orde hoe de gemeente de nieuwe taken het best kan organiseren. En die vraag is niet zomaar beantwoord. Daar zal nog hard aan gewerkt moeten worden de komende tijd. Dieke Frantzen kreeg de ruimte om veel van de relevante zaken uit haar portefeuille de revue te laten passeren. Ze vertelde over de omgekeerde toets, waarmee problemen zoals de aanpak van de armoedeval op een andere manier benaderd worden en waarmee de algemene toepassing van regels wordt losgelaten ten gunste van maatwerk. Met enige trots vertelde Dieke, dat het door Steenwijkerland gedane voorstel, om de Verklaring Omtrent Gedrag in bepaalde gevallen kosteloos te laten verstrekken, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is overgenomen en aan  Staatssecretaris Van Rijn zal worden voorgelegd. Tot slot luidde Dieke Frantzen de noodklok over de toekomst van het onderwijs. De ontwikkelingen op het onderwijsgebied zullen verstrekkende gevolgen hebben, die ook in Steenwijkerland merkbaar zullen zijn.

Een nieuw gezicht in de studio  was dat van Bert Kleen, de eerste omgevingsregisseur voor Giethoorn, die de niet eenvoudige taak heeft om in twee jaar tijd soms uiteenlopende belangen op het gebied van economie, toerisme, ecologie en leefbaarheid tot één geheel om te smeden.

Gerrit Heidinga van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken en Johan Brandsma vertelden over het schitterende fotoboek, dat was samengesteld uit de vele foto’s die Johan Memelink van 1916 tot 1955 maakte.

Hoewel het seizoen ten einde loopt wist Monique de Boer nog genoeg te vertellen over de laatste activiteiten in De Meenthe voor de vakantie. Henneke van Beek, oprichtster van de vocalgroup In between, vertelde over het ontstaan en de naamgeving van dit nieuwe koor.

Tot slot maakten Janny de Jonge en Lida Philipsen de geesten rijp voor deelname aan de 26ste fietsvierdaagse, die van 20 tot en met 23 juli gereden gaat worden.

Label: , ,

Categorie: Programmanieuws