Slospraat  zaterdag 09-30-2017.

| 11 oktober 2017

Novum.

Elke maandag de rubriek SLOSpraat. Daarin een samenvatting van wat aan de orde kwam op de lokale radio afgelopen zaterdag.

In zijn lange politieke loopbaan als raadslid en wethouder, vertelde Luc Greven, had hij nog niet meegemaakt, dat een wethouder tijdens een commissie- of raadsvergadering afweek van een door het college ingediend voorstel.  Een novum dus in de laatste politieke Markt, toen wethouder Oene Akkerman dat wel deed. Dat stoorde Greven met name omdat hiermee de raad buitenspel werd gezet en hij schatte in, dat dit merkwaardige optreden in de komende raadsvergadering gevolgd zal worden door een door de coalitiepartijen ingediend amendement waarin met zoveel woorden het afwijkende voorstel van Akkerman overgenomen zal worden. Omdat de raadspolitiek en Steenwijkerland hem na aan het hart liggen, zal Luc Greven zich beschikbaar stellen voor een ( niet prominente) plaats op de verkiezingslijst van de PvdA . Tot slot prees Luc de voorzitters van de Politie Markt om hun steeds weer kundige leiding van de commissievergaderingen.  

Albertine de Jonge is voorzitter van de wijkvereniging Steenwijk Noord en zij vertelde over de gestarte herinrichting van de Torenlanden. Een project, dat middels cocreatie tot stand is gekomen en uitgevoerd wordt. Haar ervaring was, dat er serieus is overlegd en dat er door de deelnemende partijen goed naar elkaar is geluisterd. Over de cursus Politiek Actief vertelde Abertine, dat die leerzaam was geweest, maar voor haar niet had geleid tot verdere politieke ambities.

Martine de Boer, medewerkster van het gemeentearchief Steenwijkerland, vertelde over de activiteiten van het archief in samenwerking met het Hildo Kropmuseum en de vereniging  Hendrick de Keyser in het kader de Dag van de Geschiedenis op zaterdag  21 oktober in Villa Ramswoerthe.

Marcel Scheringa gaf in verband met de door de Christenunie georganiseerde dag van de Mantelzorg op 10 november 2017 aan, dat tot 7 november nog Mantelzorgers voor een bloemetje kunnen worden aangemeld.

In het stadsmuseum van Steenwijk is de expositie 150 jaar station Steenwijk te bewonderen. In verband daarmee zijn de openingstijden verruimd vertelde Gradie Laar, die zelf op dinsdag 17 oktober een lezing verzorgt.

Het laatste deel van Kopwijzer werd overgenomen door de piratenfamilie Wardenier met hun radio uitzending vanuit Willemsoord.

Label: , ,

Categorie: Programmanieuws