KLIMAATVERANDERING, effecten en impact

| 13 oktober 2017 | 0 Reacties

Het Ronde Tafel Gesprek (“RTG”) start op 17 oktober met het tweede seizoen met een avond over klimaatverandering. Deze keer komt Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI naar Blokzijl om zijn visie te delen.

Iedereen heeft het erover en heeft zich wel een mening hierover gevormd. We worden bijna dagelijks geconfronteerd met uitzonderlijke weersomstandigheden om maar iets te noemen. Je hoort zelfs geluiden, ook onder wetenschappers en beleidsmakers dat deze veranderingen autonoom zijn en zonder menselijke toedracht of betrokkenheid komen en gaan in de geschiedenis van onze planeet. Velen daarentegen zijn de mening toegedaan dat de mens wel degelijk met haar economische wereld inrichting hier debet aan is en de klok inmiddels 12-uur slaat. Gerard zal zin en onzin scheiden en zijn eigen visie en ervaring toelichten.

Maar wat we ook vinden en ongeacht de oorzaak blijft de vraag staan of we met onze eigen verantwoordelijkheid als rentmeester iets moeten ondernemen om deze planeet menselijk en leefbaar te houden. Kan de mens bijdragen aan het in stand houden van een leefbare wereld waar iedereen een plekje heeft en deze kan behouden voor nu en in de toekomst voor onze kinderen? Wat kunnen en willen we zelf hieraan doen?

De avond zal gehouden worden op 17 oktober en begint om 20:15 in ’t Lam, Blokzijl. Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperkt. Opgave kan per mail bij pmuller2@freeler.nl.

Categorie: Nieuwe berichten